BUDO-SENSHI

JUDO, Yoseikan JUJUTSU, PSD

Nieuws


 

21/8/17

 

Even voorstellen

 

3/9/18

Kennismaken met sporten


Lees meer://17


Lees meer...

Over BJJ

Oorsprong van BJJ Het was Sensei Mitsuyo Maeda, een grootmeester in Kosen (Busen) Judo, een vorm van judo die zich specialiseerde in het grondgevecht (Ne-waza) , emigreerde naar Brazilie. Het Judo van ver voor de 2e wereld oorlog en het wedstrijdsysteem van die tijd was niet te vergelijken met het huidige Olympisch Judo. Zo waren er bijvoorbeeld geen gewichtklassen en tevens stond het Judo nog dicht tegen de vele Ju-jutsu stijlen die nog actief waren in Japan. De naam Judo was nog niet algemeen in gebruik en meesters van oude Ju-jutsu stijlen gebruikte de naam van het nieuwe Judo naast het Ju-jutsu. Pas na de 2e wereld oorlog is de rol en dominantie van de Kodokan (hoofd Judoschool in Japan) enorm toegenomen.

Maeda trainde Carlos en Helio Gracie. Het was deze enorme familie die de stijl die ze leerde van Maeda verder ontwikkelde. Mede door de afstand (geïsoleerde situatie), beperkte communicatie middelen en keuzes is de Gracie familie niet mee gegaan met de ontwikkelingen van het modern (Kodokan) Judo in Japan. Hierdoor is er een eigen discipline ontstaan die we nu kennen als Braziliaans Jiu jitsu. Internationale doorbraak

De stijl van de Gracie familie was in Brazilië al zeer berucht maar door de eerste UFC wedstrijden in de Verenigde Staten lieten ze pas echt hun superioriteit zien. Tijdens de eerste Mixed Martial Arts (MMA) wedstrijden was duidelijk te zien dat vele disciplines tekort kwamen in een allround full-contact wedstrijd. Juist het grondgevecht bleek doorslaggevend te zijn om brute kracht met pure techniek te controleren en tot overgave te dwingen.

Vertrouwenspersoon

BUDO-SENSHI heeft een vertrouwenspersoon

 

Een vertrouwenspersoon is algemeen ingeburgerd binnen organisaties en bedrijven en heeft zijn nut meer dan bewezen. Ook binnen verenigingen e.d. wordt steeds vaker zo’n persoon aangewezen, dit in het belang van de bescherming van het individu.

BUDO-SENSHI ziet absoluut het belang hiervan in en heeft een vertrouwenspersoon kunnen vinden. Het is:

Naam: Femke Bronkhorst

Telefoon:

              

Wat is een vertrouwenspersoon en wat zijn haar taken?

De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van ongewenst gedrag.

Taken van de vertrouwenspersoon:

 1. eerste opvang/aanspreekpunt;
 2. doorverwijzen;
 3. preventieactiviteiten.

 

Ad A. Eerste opvang:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over willen spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB.

 

Ad B. Doorverwijzen:

De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde, indien nodig door naar de klacht-/tuchtcommissie van de JBN, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

 

Ad C. Preventieactiviteiten

De Vertrouwenspersoon:

profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;

houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;

draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke

ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ongewenst gedrag;

geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

 

Randvoorwaarden

De vertrouwenspersoon is geen bestuurslid;

heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur in de persoon van Remko Spenkelink (voorzitter);

is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht indien de klager/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving).

Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • alles is in het werk gesteld om de toestemming van de klager/betrokkene te krijgen;
 • de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor klager/betrokkene of derde aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor klager/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Kihon Goshin Jutsu No Kata

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Kata door Brian Gemin tijdens zijn 1e DAN examen Yoseikan JUJUTSU

op zaterdag 17 december 2016, Yoseikan hombu dojo Ede.

 

Yoseikan-Tai Sabaki No Kata

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Het Tai Sabaki No Kata van Brian tijdens zijn examen 1e DAN in de hombu dojo te Ede

 

 

Kennismaken met sporten

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en ook het sportseizoen is alweer in volle gang. Ook de lessen bij BUDO-SENSHI zijn weer begonnen..

Ter promotie ontvangen alle leerlingen in de eerste week van het nieuwe seizoen een flyer met daarop het gehele cursusaanbod in het kader van Kennis Maken Met Sporten.. Ook worden er over de basisscholen en gemeentelijke sportaccommodaties posters verspreid en wordt er  in de media aandacht geschonken aan het project. Op die manier hoopt de gemeente zo veel mogelijk kinderen te enthousiast te krijgen om deel te nemen aan de kennismakingscursussen.

De Flyers staan hieronder afgebeeld.  Tevens staat hier de link naar de website www.kennismakenmetsporten.nl .

copyright 2022 by BUDO-SENSHI