BUDO-SENSHI

JUDO, Yoseikan JUJUTSU, PSD

Nieuws


 

21/8/17

 

Even voorstellen

 

3/9/18

Kennismaken met sporten


Lees meer://17


Lees meer...

Vertrouwenspersoon

BUDO-SENSHI heeft een vertrouwenspersoon

 

Een vertrouwenspersoon is algemeen ingeburgerd binnen organisaties en bedrijven en heeft zijn nut meer dan bewezen. Ook binnen verenigingen e.d. wordt steeds vaker zo’n persoon aangewezen, dit in het belang van de bescherming van het individu.

BUDO-SENSHI ziet absoluut het belang hiervan in en heeft een vertrouwenspersoon kunnen vinden. Het is:

Naam: Femke Bronkhorst

Telefoon:

              

Wat is een vertrouwenspersoon en wat zijn haar taken?

De vertrouwenspersoon is contactfunctionaris binnen de vereniging in geval van ongewenst gedrag.

Taken van de vertrouwenspersoon:

 1. eerste opvang/aanspreekpunt;
 2. doorverwijzen;
 3. preventieactiviteiten.

 

Ad A. Eerste opvang:

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie, of een concreet incident en hier met iemand over willen spreken. De vertrouwenspersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenspersoon:

 • laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak;
 • bespreekt mogelijke doorverwijzingen;
 • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de KNVB.

 

Ad B. Doorverwijzen:

De vertrouwenspersoon verwijst klager, beschuldigde, indien nodig door naar de klacht-/tuchtcommissie van de JBN, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

 

Ad C. Preventieactiviteiten

De Vertrouwenspersoon:

profileert zich binnen de eigen organisatie, zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de vertrouwenspersoon en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;

houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van ongewenst gedrag binnen de sport;

draagt bij aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau met betrekking tot landelijke

ontwikkelingen op het gebied van bestrijding van ongewenst gedrag;

geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

 

Randvoorwaarden

De vertrouwenspersoon is geen bestuurslid;

heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur in de persoon van Remko Spenkelink (voorzitter);

is niet inhoudelijk betrokken bij procedures;

Vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van informatie, die hem uit hoofde van zijn functie bekend is geworden. Er kan alleen een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht indien de klager/betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of wanneer een zeer dringende reden aanwezig is (algemeen belang van een veilige sportomgeving of in verband met Nederlandse (straf)wetgeving).

Een dringende reden is aanwezig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • alles is in het werk gesteld om de toestemming van de klager/betrokkene te krijgen;
 • de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van geheimhouding;
 • er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
 • het is vrijwel zeker dat het niet doorbreken van geheimhouding voor klager/betrokkene of derde aanwijsbare en/of ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
 • de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding ernstige schade of gevaar voor klager/betrokkene en/of derden in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Yoseikan-Tai Sabaki No Kata

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het Tai Sabaki No Kata van Brian tijdens zijn examen 1e DAN in de hombu dojo te Ede

 

 

Kennismaken met sporten

Het nieuwe schooljaar is inmiddels begonnen en ook het sportseizoen is alweer in volle gang. Ook de lessen bij BUDO-SENSHI zijn weer begonnen..

Ter promotie ontvangen alle leerlingen in de eerste week van het nieuwe seizoen een flyer met daarop het gehele cursusaanbod in het kader van Kennis Maken Met Sporten.. Ook worden er over de basisscholen en gemeentelijke sportaccommodaties posters verspreid en wordt er  in de media aandacht geschonken aan het project. Op die manier hoopt de gemeente zo veel mogelijk kinderen te enthousiast te krijgen om deel te nemen aan de kennismakingscursussen.

De Flyers staan hieronder afgebeeld.  Tevens staat hier de link naar de website www.kennismakenmetsporten.nl .

Kihon Goshin Jutsu No Kata

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Kata door Brian Gemin tijdens zijn 1e DAN examen Yoseikan JUJUTSU

op zaterdag 17 december 2016, Yoseikan hombu dojo Ede.

 

Privacy Policy

Privacy Policy - Jems Of Remuera

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BUDO vereniging SENSHI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van onze leden worden door BUDO vereniging SENSHI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;(lidmaatschap gegevens en contributie)
 • Communicatie over uitnodigingen wedstrijden en evenementen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BUDO vereniging SENSHI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door BUDO vereniging SENSHI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.
 
De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van Cookies. Deze cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

 • Hoe vaak u deze website bezoekt
 • Welke pagina's op deze website u bezoekt
 • Of u deze website al eerder heeft bezocht
 • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
 • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

Deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van deze website op de bezoekers. We gaan zeer zorgvuldig met deze gegevens om en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden.

copyright 2022 by BUDO-SENSHI