BUDO-SENSHI

JUDO, Yoseikan JUJUTSU, PSD

Nieuws


 

21/8/17

 

Even voorstellen

 

3/9/18

Kennismaken met sporten


Lees meer://17


Lees meer...

Scheidsrechter

Per mat is er een wedstrijd tafel ingericht met minimaal twee personen.
De tafel bevat een klok, een stopwatch en het scorebord.
Achter de tafel wordt de (van te voren vastgestelde) wedstrijdduur bijgehouden (jeugd: 2 minuten). Op het scorebord worden de scores vermeld die door de scheidsrechter worden aangegeven.

Kleding bij een wedstrijd
Om onderscheid tussen de twee judoka’s te kunnen maken heeft één van beide judokas of een rode band om of een blauw judopak aan.

 

Begin van de wedstrijd:
De scheidsrechter geeft het signaal Hajimé.

De beide judoka's proberen dan door middel van een worp of een controletechniek op de grond punten te scoren. De verschillende punten die gescoord kunnen worden zijn:

• Ippon (10 punten)

 

Een ippon wordt gescoord als een judoka zijn tegenstander met een groot gedeelte van zijn rug met kracht en snelheid op de mat werpt. Ook is er sprake van een ippon als een judoka in een en dezelfde wedstrijd zijn tweede wazari scoort, zijn tegenstander 25 sec. lang in een houdgreep op de grond controleert of de tegenstander door af te kloppen de wedstrijd opgeeft.

• Wazari (7 punten)

 

Er is sprake van een wazari als iemand wordt geworpen maar 1 van de criteria die voor een ippon vereist zijn ontbreekt.
Ook wordt er wazari gescoord als de tegenstander tussen de 20- 24 seconden in een houdgreep heeft gelegen.

 
 

Strafpunten
 

Shido is het kleinste strafpunt in de judosport, wat judoka's ontvangen bij een kleine overtreding. Een dergelijke straf wordt bijvoorbeeld uitgedeeld indien een judoka te passief is of als een judoka zijn gevecht hervat zonder dat de scheidsrechter Hajime geroepen heeft.

Indien een judoka een Shido oploopt is dit slechts een waarschuwing. In de huidige spelregels geldt dat een judoka drie keer een Shido kan ontvangen en bij de vierde keer uitgeschakeld is. Bij een zware overtreding kan een judoka via Hansoku-make ook direct worden gediskwalificeerd voor de wedstrijd. Bij een directe Hansoku-make is de judoka meestal ook voor het verdere toernooi gediskwalificeerd.

 

Onderbreking van de wedstrijd: Matté

 

De klok word even stil gezet, de judoka’s gaan weer terug naar hun plek en als de scheidsrechter weer 'Hajime' roept gaat de partij weer verder en loopt ook de klok weer.

 

houdgreep: Osae-komi

Wanneer de ene judoka de ander in een houdgreep heeft maakt de scheidsrechter het volgende gebaar:

 

De stopwatch moet worden ingedrukt en de tijd dat de houdgreep duurt wordt aan de tafel gemeten.
Wanneer de maximale duur van de houdgreep is verstreken wordt dit door de tafel aan de scheidsrechter gemeld.

 

Uit de houdgreep: Toketa

Wanneer de judoka zich uit de houdgreep heeft weten te bevrijden maakt de scheidsrechter het volgende gebaar:

 

De scheidsrechter vraagt vervolgens aan de tafel hoe lang de houdgreep heeft geduurd. Dit voor het bepalen van de score.

 

Einde van de wedstrijd: Soremade

Hierbij maakt de scheidsrechter hetzelfde gebaar als bij het begin van de wedstrijd: Hajimé.

De winnaar van de partij wordt door de scheidsrechter aangewezen.

 

Senshi op social media

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

copyright 2022 by BUDO-SENSHI